"Rite de Passage"

Begeleiding bij verlies: "Rite de Passage"

Begeleiding bij verlies

Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met verlies en rouw. Dit gaat vaak gepaard met emoties die pijnlijk zijn en soms het daglicht maar nauwelijks kunnen verdragen. Het kan gaan over het verlies van een dierbare of van 'iets' wat van grote betekenis was. Velen hebben de neiging om aan de onderliggende emoties voorbij te gaan. Weer over te gaan tot de orde van de dag en door te gaan zoals daarvoor. Niet te lang kijken naar wat verloren is gegaan maar ons richten op de toekomst. In de begeleiding van "Rite de Passage" is er wel aandacht, ruimte en tijd om te kijken naar wat was, ruimte te maken voor wat is en vorm te geven aan wat komt.

Foto's Wilma Brinkman ©


Begeleiding bij transitie

in organisatie en werk.

Ook in werksituaties en organisaties komt lijden voor. Vaak ten gevolgde van reorganisaties, revitalisatie, transities, transformatie en ga zo maar door. Vaak gaat dit gepaard met grote onzekerheid voor de mensen, met als gevolg een hoog ziekteverzuim, ontevredenheid, burn-out of somberheid.

Foto's Wilma Brinkman ©


Begeleiding bij verlies

van persoonlijk verlies

Rouw is een onderdeel van ons leven en blijft niemand bespaard. Het is een kunst om aandacht te geven aan gevoelens die pijnlijk zijn. Het verlies onder ogen te zien, het besef 'iets' of iemand verloren te hebben. Hernieuwde betekenis geven aan het leven.


Foto's Wilma Brinkman ©


Rite de passage

Aandacht voor de tussenfase

Ieder mens kent faseovergangen in zijn leven. Je moet afscheid nemen van iets of iemand en een drempel over naar iets nieuws. Een nieuwe fase in je leven. Iets wat je nog niet kent. In deze kwetsbaarheid zit kracht. Groeien aan het leven. Het kennen van jezelf in dit proces kan helpen om vorm te geven aan de nieuwe fase.Foto's Wilma Brinkman ©


Wat mij drijft

Een persoonlijke noot.

In mijn werk als professioneel coach en begeleidingskundige heb ik veel te maken met verlieservaringen. Vanuit mijn persoonlijk leven weet ik hoe belangrijk het is om hier ruimte voor te maken en aandacht aan te geven om de drempel naar 'iets nieuws' over te kunnen gaan.


Heb je vragen?

Neem dan gerust contact met mij op. info@wilmabrinkman.nl Fotosite: perspectief