Ervaringsonderzoek

Foto: Wilma Brinkman ©

Het onderzoeken van een ervaring

Tijdens een ervaringsonderzoek krijg je de gelegenheid om een betekenisvolle (professionele) ervaring nader te onderzoeken. In professioneel jargon heet dit een fenomenologisch onderzoek. De betekenisvolle ervaring heeft je geraakt en het is je soms niet direct duidelijk wat er nu eigenlijk allemaal speelde. Wat raaktje je zo? Vaak gaan we hier aan voorbij. We duiden de ervaring met diagnostische taal zodat deze weer hanteerbaar is en naar de achtergrond verdwijnt. In het ervaringsonderzoek wordt een ervaring tot in de kern onderzocht en ontdaan van diagnostische containerbegrippen, interpretaties en duidingen. We zoeken naar de pure betekenis van de ervaring in zijn essentie. Wat draagt deze ervaring in zich en wat is de gelaagde betekenis ervan?