Training Verliesbegeleiding

Foto: Wilma Brinkman ©

Verliesbegeleiding

Professionals krijgen tijdens hun werk te maken met het begeleiden van verlies. Er zijn vele soorten verlies. Het kan gaan om het verlies van werk, gezondheid, positie of het verlies een dierbare.

Hoe geef je professionele begeleiding vanuit aandacht, empathie, nabijheid en soms met de juiste professionele distantie? Dit is een moeilijk opgave. Laveren tussen gevoel en verstand. Reflectie op je professionele vraagstukken kan je hierbij helpen. We besteden aandacht aan de volgende onderwerpen.

  • Wat aandacht doet; attitude ontwikkeling.

  • De transitiecirkel; tussen hechting en loslaten.

  • Fasen van rouwen en professionele interventies

  • Betekenisgeving & levensverhaal

  • Gespreksvoering en bemoediging.