Transitiecirkel

De transitiecirkel is ontwikkeld door George Kohlrieser, Piet Weisfelt, Wibe Veenbaas, Jakob van Wielink en Leo Wilhelm.

Transitie

Gedurende ons hele leven ontwikkelen we ons levensverhaal. "Leven is ook leren loslaten". Loslaten betekent niet dat dat we ontkennen wat er was. Loslaten betekent het verlies integreren in ons leven en ons steeds opnieuw verhouden tot ons verlies. We geven ons dagelijks leven opnieuw vorm en leren ons te verhouden tot ons gemis. Deze transitie gaat vaak gepaard met vragen, emoties en verdriet om wellicht vervolgens vorm te leren geven en hernieuwde betekenis te geven aan ons leven.